Корзина
196 отзывов
+380984434995

Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Договір публічної оферти щодо купівлі-продажу споживчих товарів в рамках пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, в редакції від 01.10.2020 р. (далі – Договір)

м. Ірпінь

Сторони Договору: Заклад торгівлі (юридична особа – ФОП Совяк Олександр Ігорович) та Споживач (фізична особа - отримувач грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”).

І. Предмет Договору

1.1. За Договором Споживач сплачує Закладу торгівлі грошову суму за споживчий товар, передбачений п. 1.2 Договору, по ціні вказаній на вебсайті " https://babymam.com.ua " на день розрахунку, а Заклад торгівлі зобов'язується передати Споживачу товар в обраний ним спосіб та час.

1.2. В рамках Договору оплата здійснюється Споживачем на користь Закладу торгівлі у вигляді безготівкових розрахунків шляхом використання поточного рахунка зі спеціальним режимом використання коштів при купівлі таких товарів (далі – Товар):
1.2.1. дитячі товари: засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни, зокрема підгузки, вологі серветки; дитячий одяг та взуття; дитяче харчування; дитячий посуд; дитячі іграшки; текстиль для дітей, у тому числі рушники, ковдри;
1.2.2. товари для породіллі: проклади для лактації; проклади післяпологові.

1.3. Договір не включає вартість доставки Товару за адресою Споживача.

ІІ. Права та обов'язки Споживача

2.1. Споживач має право отримати Товар належної якості, в асортименті та комплектності, в обраний спосіб та час, а також повернути Товар відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів";

2.2. Споживач зобов'язується оплатити Товар з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання коштів шляхом безготівкового перерахування коштів.

2.3. Споживач також зобов'язується виконувати обов'язки, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" від 29 липня 2020 р. № 744.

ІІІ. Права та обов'язки Закладу торгівлі

3.1. Заклад торгівлі має право вимагати у Споживача отримати придбаний Товар, а також не повертати кошти за повернутий Товар у разі, якщо Споживач бажає отримати кошти в інший спосіб, ніж як на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання коштів шляхом безготівкового перерахування коштів.

3.2. Заклад торгівлі зобов'язаний передати Споживачу Товар, якість якого відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам).

3.3. Заклад торгівлі також зобов'язується виконувати обов'язки, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" від 29 липня 2020 р. № 744.

IV. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов´язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

V. Форс-мажорні обставини

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання будьякого з положень цього Договору, якщо це невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконала зобов’язання. Такі обставини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, страйки, масові безладдя, карантинні заходи, прийняття відповідних актів органами державної влади тощо, але не обмежуються ними (далі – форс-мажорні обставини).

5.2. Період звільнення від відповідальності починається з моменту сповіщення Стороною, що не виконала зобов’язання, про форс-мажорні обставини і закінчується моментом припинення їхньої дії (ліквідації їхніх наслідків).

5.3. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати форс-мажорні обставини відповідно до законодавства України, в тому числі Торгово–промислової палати України. VI. Строк Договору 6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту отримання Закладом торгівлі згоди Споживача з умовами Договору, діє протягом терміну реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020–2021 роках», до моменту закінчення гарантійних зобов'язань Закладу торгівлі перед Споживачем.